Tanulási zavarok avagy a tanulási képesség fejleszthető

A tanulási zavarok egy gyűjtőfogalom. Sokféle arca van ennek a problémának és sokféleképpen jelentkezik a gyerekeknél. Nagyon egyedi mintázatot mutathat ugyanakkor közös bennük, hogy a gyerekek és akár a felnőtt tanulók eredményeit, iskolai teljesítményeit nagyban lerontják. Nem teljesít úgy és annyit amennyire képes lenne intelligenciája alapján.

Különösen nehéz ez amikor látjuk, hogy nem a gyerek eszével vagy szorgalmával van a probléma és ezek megléte mellett sem sikerül a feltételezett eredményeket elérni. Ilyenkor résen kell lenni és feltérképezni az egyéb un. részképességek fejlettségét ill. fejletlenségét. Attól ugyanis, hogy a gyerek elérte az iskoláskort (életkort) koránt sem biztos, hogy az alapkészségei is a megfelelő szinten vannak, ami az olvasás, írás, számolás elsajátításához szükséges. Sokféle készség és képesség együttműködése teszi lehetővé a zökkenőmentes átmenetet az iskolás korba. Egyik területen fellépő bizonytalanság a komplex teljesítményre rányomja bélyegét.

Különböző tünetek jelentkezhetnek a tanulási teljesítményben és a viselkedésben. Figyelmük könnyen elterelhető, dolgaik rendezetlenek, rajzaik fejletlenek, mozgásuk ügyetlen, ingadozó a teljesítményük. Az ezekből adódó negatív visszajelzések a gyereket frusztrálttá tehetik, a frusztráció visszahúzódást vagy agressziót válthat ki náluk.

Az okok kereshetők a magzati élet, a csecsemőkor és koragyermekkor betegségeiben, a fejlődési jellemzőkben, a környezet nyújtotta tényezőkben.

Ezek a nehézségek sejtés szinten már korán megjelenhetnek a szülőkben azonban mint látjuk is látszik  az iskola padban mutatkoznak meg markánsan. A tanulási nehézségekkel küzdőknél feltűnő, hogy elmaradás van a figyelmi fókuszban, nem képesek hosszan kitartóan valamire koncentrálni, izegnek- mozognak, nehézségeik adódnak az emlékezet területén, nem vagy nehezen jegyeznek meg dolgokat.

A FIGYELEM és az EMLÉKEZET a tanulás két alapvető eleme. Ha bármelyik sérül maga a TANULÁSI folyamat is csorbát szenved.

Minél hamarabb ismerjük fel a deficitet, annál könnyebben korrigálható a tanuló életét nehezítő készség vagy képesség fejlesztésével. Többféle probléma, többféle tréning és terápiás lehetőség. A mozgásfejlesztés, mozgásterápiák bizonyított módon segítenek sokféle tanulási problémában ezek a terápiák a mozgásrendszer fejlesztésén keresztül érnek el változást. A neurofeedback tréning az agyhullámok harmonizálását célozza, ezen keresztül segíti az idegrendszer érési folyamatait és hatékonyan fejleszti a figyelem és memória területeit.

 

 

 

Gyarmathy Éva Phd.: Tanulási zavarok azonoítása és kezelése az ovodában és iskolában http://www.diszlexia.hu/Tzcikk2.htm